Lisanne Vis

‘Effectief beleid en goede regels bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidsmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.’ 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van klanten bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzocht Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en subsidies. Ze werkte bijvoorbeeld aan de subsidie-evaluaties van VVN, SWOV en TeamAlert (2017) en de herijking van het subsidiebeleid van de gemeente De Bilt (2018). Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Ze is gespecialiseerd in de toepassing van de staatssteunregels.

Bij Europa decentraal leidde Lisanne met veel plezier een project in het kader van het Nederlands EU-Voorzitterschap. Met een innovatieve aanpak zijn vraagstukken geïdentificeerd waar lokale en regionale overheden tegenaan lopen bij het uitvoeren van Europese regelgeving. De uitkomsten worden gebruikt voor REFIT, het traject voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Naar aanleiding van dit project is Lisanne genomineerd voor Beste Ambtenaar 2016, een verkiezing van Publiek Denken.

Karen Loosman

“Mijn passie is om nieuwe inzichten te bieden in complexe situaties, zodat overheid en ondernemers elkaar versterken en uitdagingen samen aangaan.”

Karen is enthousiast, inhoudelijk en verbindend. Door haar analytische vaardigheden en haar creativiteit is ze in staat om in complexe situaties naar nieuwe wegen te zoeken. Ze is gemotiveerd om op het grensvlak tussen overheid en bedrijven te werken en hen met elkaar te verbinden. Haar interessegebieden zijn ondernemerschap, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Karen heeft de bachelor Politicologie en de master Business Administration aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Tijdens haar studies heeft ze haar kennis van beide disciplines ingezet als onderzoeksassistent aan de VU. Bij Sira werkt ze op dit moment als projectmedewerker aan de samenhang tussen overheidsbeleid en franchising en de ontwikkelingsmogelijkheden van overheidsdigitalisering.

Jan Wouter Vorderman

“I enjoy meeting entrepreneurs to talk about the legislative challenges they face during the implementation of their ideas”

Jan Wouter is an involved and assertive consultant. With his research-oriented and analytical skills, he accurately maps complex problems of entrepreneurs dealing with policy and regulatory provisions. Jan Wouter is an experienced project manager who likes to work intensively with stakeholders and strives to obtain solutions which deliver an advantage for all involved parties. Sectors in which Jan Wouter gained profound expertise, are the environment, the built environment/construction sector and waste management.

Jan Wouter has researched the regulatory burden of the new Dutch Environmental Law. On the moment, he is placed in the programme ‘Smart Regulation’ in the Dutch Ministry of Economic Affairs. In this programme, he facilitates innovative investments for entrepreneurs in the construction sector, by considering solutions within executive governance, laws, regulations and policies. Formerly he was placed as project manager within the Dutch Real Estate Agency, on the topic safety and health.

Lize Kooijman

Enthousiast, betrokken en inhoudelijk gedreven, in enkele woorden een omschrijving van Lize. Ze luistert naar wensen van opdrachtgevers en denkt graag met hen mee. Door haar scherpe analyses en doorzettingsvermogen brengt ze complexe problemen helder in kaart. Lize heeft ervaring met het inzichtelijk maken van financiële effecten en regeldruk, klantreizen en het vereenvoudigen van regelgeving. Daarnaast heeft zij veel kennis van beleids- en subsidie-evaluaties.

Bij Sira Consulting werkt Lize aan projecten op het gebied van beleids- en subsidie-evaluaties, ondernemerschap en financieel-economisch beleid. Een concreet voorbeeld is de lastenmeting subsidies voor de provincie Drenthe. Recentelijk heeft Lize in opdracht van het ministerie van IenW drie subsidie-evaluaties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid.  

Jan Wouter Vorderman

“Ik ga graag in gesprek met ondernemers over hun praktische belemmeringen bij de uitvoering van wet- en regelgeving, om vervolgens oplossingen te vinden samen met verschillende stakeholders.”

Jan Wouter is een betrokken en assertieve consultant. Met zijn onderzoeksgerichtheid en analytische vaardigheden kan hij nauwkeurig complexe problemen in kaart brengen. Hij is een ervaren projectcoördinator die graag intensief samenwerkt met stakeholders en altijd streeft naar oplossingen die voor alle partijen een win-win-situatie opleveren. Domeinen waarin Jan Wouter zich sterk heeft ontwikkeld zijn milieu, de gebouwde omgeving en afvalbeheer.

Jan Wouter heeft meegewerkt aan onderzoek naar de regeldruk van de Omgevingswet. Daarnaast zet hij zich in voor het programma Ruimte in Regels van het ministerie van Economische Zaken, waar hij werkt aan het mogelijk maken van innovatieve investeringen van ondernemers in de bouwsector. Ook ondersteunt hij het Rijksvastgoedbedrijf met diverse projecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Eva de Beet

“Ik vind het leuk om het verschil tussen theorie en praktijk te analyseren en zo als schakel te kunnen functioneren tussen de bedenkers en de uitvoerders van beleid of wetgeving“

Eva is een betrokken en inhoudelijk gedreven projectmedewerker. Met haar doorzettingsvermogen en optimisme zet Eva zich in om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Eva heeft meegewerkt aan het onderzoek ‘Monitor gebruik basisregistraties Amsterdam 2015’. In dit onderzoek heeft de gemeente Amsterdam inzicht gekregen in mogelijkheden om het Stelsel van Basisregistraties beter te benutten. Ook heeft zij in 2015 en 2016 uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar normtijden bij het UWV.

 

Mark de Zeeuw

“Voor technische ontwikkelingsprojecten ga ik op zoek naar de best passende financiële ondersteuning.”

Mark is scherp, beleefd en houdt het overzicht. Het verder helpen van technische ontwikkelingsprojecten doet hij met groot enthousiasme. In samenwerking met de klant wordt er gezocht naar regelingen van de overheid, maar ook die van private fondsen, die passen bij  projecten van de klant. Nadat de offerte geaccepteerd is werken wij alle regelingen met een raakvlak uit en adviseren we waar nodig over kleine aanpassingen aan het project om de kans op succes te vergroten. Voornamelijk behandelen wij projecten in de off-shore industrie, ICT-ontwikkelingen en innovatieve technologiëen.

Recentelijk zijn er WBSO-aanvragen ingediend en worden er meerdere projecten uitgevoerd voor het topsectorenbeleid van BZ, het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het werken op no-cure-no-pay basis zorgt ervoor dat wij elk project tot een goed einde willen brengen.

Rob Blank

“I love analyzing complex problems and then – in close collaboration with my clients – identify solutions.”

Rob is a dedicated and creative senior consultant, who can solve complex problems through analysis and successfully engage with a large number of stakeholders.

In the past ten years he has executed a variety of projects in which the regulatory burden of national and international legislation was measured using the Standard Cost Model (SCM). In addition, Rob advices (local) governments to improve their public services.

At Sira Consulting Rob accrued years of experience in executing Regulatory Impact Assessments (RIA´s) for new regulations. His specialties include the environment, biobased- and circular economy.

Joey van den Hurk

“I enjoy the interaction with stakeholders, especially in politically sensitive projects where we have to rely upon each other to achieve the best results. I focus on the larger strategic picture.”

Joey can best be described as a dedicated project leader with a comprehensive, empathic understanding of his clients’ needs. With great creativity he helps clients find solutions for their problems. He has a systemic mind-set and combines content-expertise with process-expertise.

For over ten years Joey has advised national and local governments on how to improve their service delivery to citizens, businesses and professionals.

Joey has practical experience with and in-depth knowledge of policy-making. He is an expert on policies relating to healthcare, work and income. Joey is an experienced and certified conflict-mediator. In addition, he is known for his charismatic presentation and facilitation skills.

Michel Bloemheuvel

“I support governmental organizations with practical improvement measures to stimulate the ease of doing business”.

Professional, serious and dedicated: Michel is a constructive sparring partner who consistently achieves above average results for his clients.

Michel spent de last 10 years specializing in the reduction of red tape, process improvement and the improvement of public services. He has conducted a large number of impact assessments, baseline measurements and policy evaluations. He also played an important role in the development and implementation of methods to map the effects of public services and regulations. Examples are the Mark of Good Public Services (MGPS) and the local Impact Assessment.

Michel executes projects in a variety of countries around the world. For example, he helped develop and implement the Mark of Good Public Services (MGPS) by municipalities in South Africa, with the aim of realizing a healthy business climate, creating jobs and fostering the (local) economy.