Dijana Marinković

“Ik wil opdrachtgevers een oplossing geven waar ze echt iets mee kunnen. Door hun problemen goed te analyseren en draagvlak te creëren bij alle betrokkenen.”

Dijana is een toegewijd en klantgericht adviseur. Zij vertaalt wensen en ideeën van opdrachtgevers naar concrete oplossingen. Dijana heeft veel ervaring met wet- en beleidsevaluaties, vereenvoudiging van regelgeving  en sectoranalyses. Ook is ze sterk in maatwerktrajecten op het gebied van cultuur, zorg en gastvrijheidseconomie.

Haar doel? Merkbare reductie van de regeldruk voor ondernemers.

Dijana heeft met plezier meegewerkt aan het onderzoek ‘Maatwerkaanpak regeldruk Vrijwillige inzet’ in opdracht van het ministerie van BZK. In dit onderzoek zijn knelpunten geanalyseerd voor vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven op het gebied van vrijwillige inzet. Daarbij zijn per knelpunt breed gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd, waarbij ook de effecten van de oplossingsrichtingen in kaart zijn gebracht.

Dijana Marinković

“Ik wil opdrachtgevers een oplossing geven waar ze echt iets mee kunnen. Door hun problemen goed te analyseren en draagvlak te creëren bij alle betrokkenen.”

Dijana is een toegewijd en klantgericht adviseur. Zij vertaalt wensen en ideeën van opdrachtgevers naar concrete oplossingen. Dijana heeft veel ervaring met wet- en beleidsevaluaties, vereenvoudiging van regelgeving  en sectoranalyses. Ook is ze sterk in maatwerktrajecten op het gebied van cultuur, zorg en gastvrijheidseconomie.

Haar doel? Merkbare reductie van de regeldruk voor ondernemers.

Dijana heeft met plezier meegewerkt aan het onderzoek ‘Maatwerkaanpak regeldruk Vrijwillige inzet’ in opdracht van het ministerie van BZK. In dit onderzoek zijn knelpunten geanalyseerd voor vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven op het gebied van vrijwillige inzet. Daarbij zijn per knelpunt breed gedragen oplossingsrichtingen geformuleerd, waarbij ook de effecten van de oplossingsrichtingen in kaart zijn gebracht.

Diensten:

Maatwerkaanpak

De maatwerkaanpak lost sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen op die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving.

Sectoranalyse regeldruk (KAR-methodiek)

Hoeveel kosten maakt een bedrijf voor het naleven van de wet? De KAR-methodiek geeft inzicht in de impact van regeldruk op bedrijfskosten en winst.