Jan Wouter Vorderman

“Ik ga graag in gesprek met ondernemers over hun praktische belemmeringen bij de uitvoering van wet- en regelgeving, om vervolgens oplossingen te vinden samen met verschillende stakeholders.”

Jan Wouter is een betrokken en assertieve consultant. Met zijn onderzoeksgerichtheid en analytische vaardigheden kan hij nauwkeurig complexe problemen in kaart brengen. Hij is een ervaren projectcoördinator die graag intensief samenwerkt met stakeholders en altijd streeft naar oplossingen die voor alle partijen een win-win-situatie opleveren. Domeinen waarin Jan Wouter zich sterk heeft ontwikkeld zijn milieu, de gebouwde omgeving en afvalbeheer.

Jan Wouter heeft meegewerkt aan onderzoek naar de regeldruk van de Omgevingswet. Daarnaast zet hij zich in voor het programma Ruimte in Regels van het ministerie van Economische Zaken, waar hij werkt aan het mogelijk maken van innovatieve investeringen van ondernemers in de bouwsector. Ook ondersteunt hij het Rijksvastgoedbedrijf met diverse projecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Jan Wouter Vorderman

“Ik ga graag in gesprek met ondernemers over hun praktische belemmeringen bij de uitvoering van wet- en regelgeving, om vervolgens oplossingen te vinden samen met verschillende stakeholders.”

Jan Wouter is een betrokken en assertieve consultant. Met zijn onderzoeksgerichtheid en analytische vaardigheden kan hij nauwkeurig complexe problemen in kaart brengen. Hij is een ervaren projectcoördinator die graag intensief samenwerkt met stakeholders en altijd streeft naar oplossingen die voor alle partijen een win-win-situatie opleveren. Domeinen waarin Jan Wouter zich sterk heeft ontwikkeld zijn milieu, de gebouwde omgeving en afvalbeheer.

Jan Wouter heeft meegewerkt aan onderzoek naar de regeldruk van de Omgevingswet. Daarnaast zet hij zich in voor het programma Ruimte in Regels van het ministerie van Economische Zaken, waar hij werkt aan het mogelijk maken van innovatieve investeringen van ondernemers in de bouwsector. Ook ondersteunt hij het Rijksvastgoedbedrijf met diverse projecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Diensten:

Beleidsverbetercyclus

De beleidsverbetercyclus: een concreet stappenplan van EZ, BZK, VNG en Sira om wet- en regelgeving, beleid en uitvoering te ontwikkelen en evalueren.

Biobased en circulaire economie

Wij zijn specialisten met uitgebreide expertise op de verschillende gebieden van biobased- en circulaire economie. In nauwe samenwerking met bedrijven en overheden identificeren wij relevante belemmeringen en mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarbij zoeken we expliciet naar oplossingen, welke vertaald worden kunnen worden in business kansen.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.